Print dit verslag
    Stuur door naar vriend(in)
Info verslag
Verslagtype: Grammatica
Maker: Bekend
Taal: Nederlands
Vak: Duits
Commentaar: -
Aantal keer bekeken: 18349
Duits

Naamvallen en werkwoorden

1e, 2e, 3e en 4e naamval:

a. der, dieser

naamval: mannelijk: vrouwelijk: onzijdig: meervoud:

1 der die das die
2 des der des der
3 dem der dem den
4 den die das die

1 dieser diese dieses diese
2 dieses dieser dieses dieser
3 diesem dieser diesem diesen
4 diesen diese dieses diese

b. ein, kein, mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr

1 ein eine ein keine
2 eines einer eines keiner
3 einem einer einem keinen
4 einen eine ein keine

1 unser unsere unser unsere
2 unseres unserer unseres unserer
3 unserem unserer unserem unseren
4 unseren unsere unser unsere


1e naamval: 3e naamval: 4e naamval:

ich mir mich
du dir dich
er ihm ihn
sie ihr sie
es ihm es
wir uns uns
ihr euch euch
sie ihnen sie
Sie Ihnen Sie

Vormen van haben, sein en werden:

haben:

T. T. V. T. volt. T. Geb. wijs

ich habe ich hatte ich habe gehabt Habe!
du hast du hattest du hast gehabt
er hat er hatte er hat gehabt
wir haben wir hatten wir haben gehabt
ihr habt ihr hattet ihr habt gehabt Habt!
sie haben sie hatten sie haben gehabt
Sie haben Sie hatten Sie haben gehabt Haben Sie!

sein:

T. T. V. T. volt. T. Geb. wijs

ich bin ich war ich bin gewesen Sei!
du bist du warst du bist gewesen
er ist er war er ist gewesen
wir sind wir waren wir sind gewesen
ihr seid ihr wart ihr seid gewesen Seid!
sie sind sie waren sie sind gewesen
Sie sind Sie waren Sie sind gewesen Seien Sie!

werden:

T. T. V. T. volt. T. Geb. wijs

ich werde ich wurde ich bin geworden Werde!
du wirst du wurdest du bist geworden
er wird er wurde er ist geworden
wir werden wir wurden wir sind geworden
ihr werdet ihr wurdet ihr seid geworden Werdet!
sie werden sie wurden sie sind geworden
Sie werden Sie wurden Sie sind geworden Werden Sie!

Wanneer welke naamval?

1e naamval:

Onderwerp
Naamwoordelijk gezegde, Duitse koppelwerkwoorden:
sein, bleiben, werden

2e naamval:

“van” bepaling
vb: van de man = des Mannes

Het zelfst. nw. krijgt in de 2e naamval manelijk en onzijdig -es of -s.
Zelfst. nw. 1 lettergreep : meestal -es.
Zelfst. nw. meerdere lettergrepen: meestal -s.

3e naamval:

Meewerkend voorwerp
Voorzetsels
Altijd + 3e naamval: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu
Soms + 3e naamval: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen (bij plaats, zich bevinden)
Werkwoorden: gratulieren, danken, helfen
Bijvoeglijke bepaling met van (‘van’ = ‘von’ + 3e naamval):
Als het niet mogelijk is de 2e naamval aan een woord voor het zelfst. nw. te laten zien
Als ‘van’ bij een w.w. hoort, b.v. ‘horen van’, ‘weten van’
Vb: het verzamelen van telefoonkaarten: das Sammeln von Telefonkarten

4e naamval:

Lijdend voorwerp
Voorzetsels
Altijd + 4e naamval: bis, durch, für, gegen, ohne, um
Soms + 4e naamval: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen (bij richting, beweging)
Werkwoorden: fragen (informeren), bitten (verzoeken)
tijdsbepaling zonder voorzetsel: dieses Jahr, dieses Monat
Warten auf, sprechen über, denken aan, (sich) erinnern an, schreiben an

Werkwoorden met afwijkende vormen in o.v.t. en voltooid deelwoord:

Nederlands: infinitiv: o.v.t: volt. deelwoord:

branden brennen brannte gebrannt
kennen kennen kannte gekannt
noemen nennen nannte genannt
rennen rennen rannte gerannt
brengen bringen brachte gebracht
denken denken dachte gedacht

Gebruik en betekenis van de Modalverben en ‘wissen’:

Nederlands: Duits:

Mogen - dürfen
- mögen
Kunnen - können
Moeten - müssen
- sollen
Zullen - werden
- sollen
Lusten - mögen
Houden van - mögen
Zin hebben - mögen
Willen - wollen
Weten - wissen

Dürfen
toestemming hebben
toestemming krijgen
toestemming vragen

Mögen
graag mogen
lusten
houden van
zin hebben

Können
vaardigheid

Müssen
logisch
vanzelfsprekend
goede raad

Sollen
wil van een ander wordt uitgedrukt
vragen naar de wil van een ander

Werden
toekomende tijd

Wollen
willen

Wissen
weten
Terug Opnieuw zoeken