Normeringstabel+
Omhoog Inhoudsopgave PersInfo Inhoudsopgave Bronnen Software Inhoudsopgave Inhoudsopgave

smcplaza.gif (3292 bytes)
www.smc.nl

wpe10.jpg (6003 bytes)

Geel02.gif (1597 bytes)
Lesbrief gemaakt in opdracht
van het Ichthus College te Enschede,
September 1998.

 

Index
Omhoog

Normeringstabelmanptlod.wmf (5118 bytes)                  

 

Het belangrijkste voor jullie is natuurlijk het cijfer dat je krijgt voor het resultaat van je digitale les. Iedere deelnemer van de groep krijgt hetzelfde cijfer. We werken dus met een groepcijfer. Het cijfer telt mee voor het rapport als een SO-cijfer (weging dus 2x). Het cijfer is een samengesteld cijfer. De onderstaande tabel geeft aan hoe dit in z'n werk gaat.

 

Is er gewerkt met een stappenplan en/of taakverdeling ( 0 of 1 punt)  ..
Zijn de juiste criteria gebruikt?

(0,1 of 2 punten)

..
Zijn de cijfers e.d. goed in beeld gebracht. (0, 1 punt) ..
Zijn de kenmerken op de juiste wijze in beeld gebracht d.m.v. foto's?

(0,1 ,2 punten)

..
Is de presentatie goed verzorgd (ziet het er mooi uit) Layout e.d. (0,1,2 punten) ..
Heeft men het goed op de digiles pagina gezet (0, 1 punt) ..
Werkhouding van de groep gedurende het project.

Goed 1 punt, slecht 0 punten en matig 1/2 punt

..
Totaal aantal punten (groepscijfer) ..
 


  (c) Opzet lesbrief: Ichthus College i.s.m. Bureau SM&C Enschede 1998.