Vaardigheden

 

 
Inleiding correspondentie- onderdeel 1

Het is gebleken dat veel mensen vragen om hulp bij de Duitse correspondentie.
Vandaar dat ik dit onderdeel van de Duitse taal nader wil toelichten.

Bij correspondentie (Korrespondenz) zijn 2 zaken van belang.
· briefindelingen
· correspondentieregels

Briefindelingen
Graag verwijs ik u naar collegenet. Ik heb destijds uitgebreide informatie gegeven over verschillende briefindelingen voor:
- persoonlijke brieven
- zakelijke brieven (handelscorrespondentie)
Let wel:
Er zijn verschillende briefindelingen mogelijk.
Het is echter raadzaam voor een vaste indeling te kiezen

Informatie over briefindelingen ?
Ga naar www.collegenet.nl
Kies huiswerkhulp
Klik vervolgens op spelling/grammatica
Kies bij alle vakken Duits
Druk vervolgens op zoeken
Er verschijnt een lijst met verschillende onderwerpen over de grammatica.
Klik dan op briefindelingen


Informatie over correspondentieregels ?
Op dezelfde wijze als hierboven beschreven.
Als u bovenstaande stappen hebt gezet, klikt u tenslotte op correspondentieregels.

Bij het onderdeel correspondentieregels vindt u een lijst van 25 regels met daarbij enige toelichting en voorbeelden.

Ik heb vele briefvoorbeelden, methodes en examens bekeken. Tevens heb ik veel correspondentiewerk moeten corrigeren Steeds weer keerden dezelfde problemen/fouten terug. 25 belangrijke correspondentieregels heb ik op een rijtje gezet in de hoop dat u bij het schrijven van een Duitse brief hiermee uw voordeel kunt doen.

In de verschillende onderdelen die zullen volgen wordt een bepaald onderwerp behandeld.
Bijv: reservering = Reservierung
Met:
- inleidende zinnen
- idioomlijst
- kernzinnen
- slotzinnen
- verwijzing naar brieven over ReservierungHet correspondentieprogramma zal bestaan uit 12 onderdelen
Onderdeel 1: Inleiding correspondentie
Onderdeel 2: Reservierung
Onderdeel 3: Bestellung
Onderdeel 4: Angebot
Onderdeel 5: Auftragsbestätigung
Onderdeel 6: Lieferung und Lieferungsverzug
Onderdeel 7: Zahlung und Zahlungsverzögerung
Onderdeel 8: Mängelrüge ( over klachten)
Onderdeel 9: Information
Onderdeel 10: Transport und Versicherung
Onderdeel 11: Bewerbung
Onderdeel 12: Werbung

Bij elk onderdeel:
- inleidende zinnen
- idioomlijst
- kernzinnen
- slotzinnen
- links “Musterbriefe”

Enkele belangrijke links:
· http://www.wirtschaftsdeutsch.de
· http://www.wirtschaftsdeutsch.de/materialboerse
· http://www.educeth.ch/deutsch/schreiben/links
· http://www.duden.de/index2.html?produkte/nachschlagewerke/briefe_schreiben.html


 
 
Onderwerpen
Terug naar vaardigheden